Friday, September 23, 2005

เมื่ออดีตตามมาหลอกหลอน

ปี 2526
ปี 2536
ปี 2546

ไม่น่าเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระกัน ในช่วงเวลาห่างกัน ประมาณสิบปี แต่มันฝังใจเรามาตลอด จนขาดความมั่นใจในเรื่องนั้นไปเลย

ตอนนี้เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการทดสอบตัวเรา ว่าจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไร ต้องชั่งน้ำหนัก ความรู้สึก ความต้องการ ความคุ้มค่า ศีลธรรม มากมายเหลือเกินที่ต้องคิด ถ้าครั้งนี้เกิดขึ้นอีก มันก็จะมีเปอร์เซนต์เกิดได้อีกหลายๆครั้ง

ทำยังไงดี ความดี ความชั่ว ความต้องการ ความถูกต้อง ทำไมมันยากอย่างนี้

ผมอยากบอกสิ่งที่ติดตามหลอกหลอนผมมาตลอด เกือบ 20 ปี นี้ว่า ผมขอเถอะขอผมเป็นอิสระจะเรื่องนี้เสียที จะให้ผมทำยังไง

หรือว่า มันตามผมเหมือนเงา สะบัดไม่หลุดหรอก ต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต

ตลอดชีวิต จริง ๆ เหรอ?

2 comments:

 1. Anonymous11:20 PM

  Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

  I have FREE leads for your business. Hey, these are free for the asking. All you need to do is visit my website.

  Come and check it out if you get time :-)

  ReplyDelete
 2. arai nea?
  are you becoming my following nightmare?

  ReplyDelete