Tuesday, December 09, 2014

ไปดูงาน บ.ผึ้งน้อย จ.เชียงใหม่

เป็นบุลเล็ตที่จดไว้ในเศษกระดาษขอลอกไว้ก่อนสูญหาย
 • ติดต่อสมัครงานกรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย
 • มองบลังก์
 • คุณยุทธนา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • คุณรัตนา ปาละพงศ์ คุณพนิต ปาละพงศ์ ทำมองบลังก์
 • 30ปีแล้ว บ.ผึ้งน้อยเบเกอรี่
 • ขายส่งตั้งแต่ 6-21 น. ทุกวัน
 • ส่วนฝากขาย 5%ของทั้งหมด
 • OTOP มาฝากขาย
 • OEM
 • (โรงงาน)(ขายส่ง)(โรงงาน)(ออฟฟิส)
 • (โรงอาหาร)(เก็บสินค้าฝากขาย)
 • 5-22 น.
 • ขยันทำกิน ไม่บินสูงนัก รักความสะอาด ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี
 • คำเตือนเรื่องกินขนม ห้ามใช้ส่วนตัวให้ใช้งานบริษัทเท่านั้น
 • คุณวาสนา แป้นแท้
 • รถออกตั้งแต่ ตี1-5
 • 6 ล้อยาว พิษณุโลก อีสาน นครสวรรค์ พิจิตร ลำปาง
 • ชุดหม้อต้มแก้ส vapourizer
 • 30%ตกค้างในถัง
 • Generator ปั่นไฟ ไฟดับ
 • ตู้แปลงความร้อนแอร์ เป็นน้ำร้อน
 • โกดังเก็บวัตถุดิบ
 • ของสด เนย ไส้ขนาม
 • แผนผังห้องเก็บขนามว่าใส่อะไรตรงไหน
 • ทำสมุดจดประจำตัว ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
 • เครื่องปั้นกลม
 • เครื่องแบ่งแป้ง
 • กระเช้าอบขนมปัง
 • ขนมปังหัวกะโหลก ตัดซ้ายขวาบนล่าง
 • ม้วนไส้ ไส้กรอกแออัด
 • เค้กกลม ครีมเนย ครีมนม
 • พนักงานตอกไข่แดง ประสิทธิภาพดีกว่เครื่อง
 • 2530 ก่อตั้งที่เชียงใหม่ มี 39 สาขา
 • เรื่องบางอย่างถึงไม่จำเป็นแต่ก็ต้องดิ้นรน
 • bb beverage
 • bb bakery
 • montblanc sweet cafe
 • พัฒนาทีมงาน
 • ปรับปรุงเครื่องือ
 • สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ควบคุมคุณภาพ
 • กระจายสินค้า
 • ปลีกส่ง
 • (บุคคล)(ประสานงาน)(ส่งเสริมOPR)(ขายการตลาด)(ผลิต)
 • ต้องระวังเวลานำเสนอชื่อบุคคลากรอย่ายาวนัก
 • babybee ระดับบน