Sunday, April 03, 2005

ป๋าหายไปไหน

ป๋าหายไปจากบ้านตั้งแต่วันพฤหัสที่ 31 มีนาคม 2548 โดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน ไม่ได้เอารถยนต์ไป ไม่ได้เอาเสื้อผ้าไป เอาไปแต่เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค และกระเป๋าเอกสาร

ตอนนี้ที่บ้านเป็นห่วงมาก ไม่รู้หายไปไหน อยากลงรูปพ่อจัง แต่ตอนนี้ยังไม่มี ไม่รู้มีคนเข้ามาอ่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเจอคุณลุงที่ ตลกๆ กวนๆ ชอบดูหนังนอกกระแส อายุประมาณ 55 ปี ชื่อชัยวุฒิ หวังซื่อกุล แล้วล่ะก็ แจ้งกลับมาบอกผมด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณมากครับ