Wednesday, March 12, 2008

ย่านมัทรี->Yan Must See

ที่แถวบ้านเรามีตำบลชื่อ ย่านมัทรี อยู่ อำเภอพยุหคีรี

คำว่า "ย่านมัทรี" อ่านว่า "ย่าน-มัด-ซี" ซึ่งบังเอิญไปพ้องกับคำภาษาอังกฤษว่า "must see" ซึ่งน่าจะพอ กล้อมแกล้ม แปลว่า "ที่ที่ต้องดู" แต่คำว่าย่าน น่าจะทำให้จำกัดอยู่ที่จุดที่เป็นชุมชนนะ

แล้วไง

น่าจะมีการทำสารคดีการท่องเที่ยว ที่ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อรายการ แล้วพาไปดูสถานที่ต่างๆ ที่แบบว่าแนะนำให้ไปดูจริงๆ อันซีนสุดๆ เช่น...

-ฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเกาะยม
-เกาะญวน
-วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
-ตลาดน้ำบางประมุง
-ตรอกชุณหงส์

เป็นต้น

โพสต์ไว้ก่อนเผื่อลืม ช่วงนี้โปรเจ็คเยอะ ไอเดียกระฉูด

เว็บน่าสนใจ รูปสวยดี