Saturday, October 02, 2010

ฆ้อง ทั่ง กลอง
ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไม

ของเป็นชิ้นๆ กันบ้างนะครับ อยากขายครับ


ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไม

ของที่อยากขายชุดเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ


โทรโข่ง เก่าเก็บ อยากขายจัง